دکتر هاشمی شهری
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
صفیه سادات هاشمی
کلینیک روان شناسی بالینی
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
ام البنین اکبری
کلینیک تغذیه
کارشناس علوم تغذیه
بیشتر ...
آقای دکتر عبدالله دهواری
فوق تخصص نوزادان
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
بیشتر ...
آقای دکتر علی خواجه
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
بیشتر ...
آقای دکتر غلامرضا سلیمانی
فوق تخصص عفونی کودکان
فوق تخصص عفونی اطفال
بیشتر ...
آقای دکتر قاسم میری علی آباد
فوق تخصص خون و سرطان کودکان
فوق تخصص خون و سرطان بالغین
بیشتر ...
آقای دکتر مجید نادری
فوق تخصص خون و سرطان کودکان
فوق تخصص خون و سرطان بالغین
بیشتر ...
آقای دکتر نور محمد نوری
فوق تخصص قلب کودکان
فوق تخصص قلب اطفال
بیشتر ...
آقای دکتر نورمحمد بخشانی
روانشناس
دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
بیشتر ...
آقای دکتروحید شیخی
فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار کودکان
فوق تخصص کلیه اطفال
بیشتر ...
بهروز کیوانی
اطفال
متخصص اطفال
بیشتر ...