دکتر عبدالباسط ملک نژاد

نظام پزشکی : 100791

تخصص : متخصص جراحی عمومی

درمانگاه : کلینیک جراحی عمومی

ویزیت های فعال در روزهای جاری