دکتر صادق صادقی فرزقی

نظام پزشکی : 106972

تخصص : متخصص جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه : کلینیک جراحی اعصاب

ویزیت های فعال در روزهای جاری