دکتر سلمان عباسی فرد

نظام پزشکی : 107908

تخصص : متخصص جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه : کلینیک جراحی اعصاب

ویزیت های فعال در روزهای جاری