دکتر پیمان مرسلی
پزشک عمومی
پزشک عمومی
بیشتر ...
دکتر جواد نیکبخت
کلینیک جراحی کلیه و پروستات
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی
بیشتر ...
دکتر حامد امیری فرد
کلینیک داخلی اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
دکتر حامد طاهری
کلینیک داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
دکتر حبیب ا... زنجانی
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ استرابیسم
بیشتر ...
دکتر حسین بیدار
کلینیک جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
بیشتر ...
دکتر حسین میرزایی
کلینیک ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
بیشتر ...
دکتر حسینعلی شهریاری
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ ویتره ورتین- سگمان خلفی
بیشتر ...
دکتر حمیده میرشکاری
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر خسروی
کلینیک داخلی اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
دکتر ذبیح الله هاشم زهی
کلینیک نوار عصب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
دکتر رضا شیده
جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
بیشتر ...