دکتر رضا وفادار
ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
بیشتر ...
دکتر زهرا شهرکی قدیمی
کلینیک اطفال
متخصص کودکان
بیشتر ...
دکتر زهرا قیاسی
درمانگاه عصر اعصاب و روان
متخصص روانپزشکی
بیشتر ...
دکتر زهرا قیاسی( متخصص اعصاب و روان)
کلینیک اعصاب و روان (روانپزشکی)
متخصص روانپزشکی
بیشتر ...
دکتر زهرا محمدقاسمی پور
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر زهرا نظام دوست
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ ویتره ورتین- سگمان خلفی
بیشتر ...
دکتر زهره یعقوب نژاد
کلینیک داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
دکتر سارا حسنعلی پورشهرا بادی
کلینیک اعصاب و روان
متخصص روانپزشکی
بیشتر ...
دکتر ساره موسوی
کلینیک قلب و عروق
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
دکتر سعیده یعقوبی
کلینیک اطفال
متخصص کودکان
بیشتر ...
دکتر سلمان عباسی فرد
کلینیک جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب
بیشتر ...
دکتر سمیرا سندگل
کلینیک قلب و عروق
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...