راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط کار

پزشکی بیماری های عفونی چهارشنبه، ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
پیشگیری ویروس کرونا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا)؛ مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  در راستای وظایف خود و حفظ سلامت شاغلین اقدام به تدوین راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط کار کرده است که اجرای آن در کلیه کارگاه ها اعم از صنایع دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای ) ایستگاه بهگر، خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار( برای کارفرمایان، صاحبان صنایع و کارگران الزامی می باشد.