بیمارستان چشم پزشکی الزهرا زاهدان

استان : سیستان و بلوچستان

شهر | بخش : زاهدان

شماره تماس : 0543138

آدرس : سیستان و بلوچستان - زاهدان

پزشکان فعال در این مرکز

دکتر محمد اریش
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ گلوکوم
بیشتر ...
دکتر علیرضا مالکی
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ ویتره ورتین- سگمان خلفی
بیشتر ...
دکتر حبیب ا... زنجانی
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ استرابیسم
بیشتر ...
دکتر امیر مسعود سالاری
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم
بیشتر ...
دکتر محمد حسین ولیداد
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ قرنیه- سگمان قدامی
بیشتر ...
دکتر زهرا نظام دوست
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ ویتره ورتین- سگمان خلفی
بیشتر ...
دکتر شیما دهقانی
درمانگاه چشم پزشکی
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
دکتر حسینعلی شهریاری
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ ویتره ورتین- سگمان خلفی
بیشتر ...
دکتر محمد نعیم امینی فرد
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ قرنیه- سگمان قدامی
بیشتر ...
دکتر آرام شیخ ویسی
درمانگاه چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی
بیشتر ...
دکتر محمدحسن جلال پور
درمانگاه چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی
بیشتر ...
دکتر مهدی اماموردی
درمانگاه چشم پزشکی
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
دکتررضا غریبی
درمانگاه گوش و حلق و بینی
متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
بیشتر ...
دکتر کورش شهرکی
درمانگاه چشم پزشکی
فلوشیپ استرابیسم
بیشتر ...
دکتر مرجان عرفانی
درمانگاه چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی
بیشتر ...
دکتر کیانوش شهرکی
درمانگاه چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی
بیشتر ...