بیمارستان چشم پزشکی الزهرا زاهدان

: سیستان و بلوچستان

شهر / بخش : زاهدان

تلفن : 0543138

آدرس : سیستان و بلوچستان - زاهدان

تخصص های این مرکز


فوق تخصص های این مرکز

پزشکان این مرکز

بازگشت به صفحه قبل