بیمارستان بوعلی زاهدان

استان : سیستان و بلوچستان

شهر | بخش : زاهدان

شماره تماس : 05433235131

آدرس : سیستان و بلوچستان - زاهدان

پزشکان فعال در این مرکز

دکتر ام البنین حجازی زاده
کلینیک دیابت
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
دکتر حامد طاهری
کلینیک دیابت
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
دکتر فرهاد صابر شهرکی
کلینیک دیابت
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
دکتر سمیرا سندگل
کلینیک قلب و عروق
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
دکتر فیروزه رخشانی مقدم
کلینیک زنان و زایمان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
دکتر نرجس نوری
کلینیک زنان و زایمان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
دکتر محبوبه پراچه
کلینیک زنان و زایمان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
دکتر اقدس عبدالرزاق
کلینیک زنان و زایمان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
دکتر علی علیدادی
کلینیک نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی
بیشتر ...
دکتر مریم پیری (پزشک عمومی)
کلینیک دیابت
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
دکتر سارا حسنعلی پورشهرا بادی
کلینیک اعصاب و روان
متخصص روانپزشکی
بیشتر ...
کارشناس تغذیه
کلینیک تغذیه
کارشناس علوم تغذیه
بیشتر ...
دکتر الهام شهرکی
کلینیک نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی
بیشتر ...
دکتر یزدانی
کلینیک قلب و عروق
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
دکتر عزیز الله جهانتیغ
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر مسعود صالحی
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر کوهپایه
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر نادری
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر متانت
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر علوی
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر عابدی پور
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر هاشمی شهری
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر مرجان عرفانی
کلینیک چشم
متخصص چشم پزشکی
بیشتر ...
دکتر ساره موسوی
کلینیک قلب و عروق
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
دکتر معصومه سارونه ریگی
کلینیک قلب و عروق
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
دکترسیدمسعود سجادی
کلینیک قلب و عروق
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
دکتر ملیحه کوشکی
کلینیک عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر صالح الدین بویا
کلینیک نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی
بیشتر ...