بیمارستان امام خمینی (ره) خاش

: سیستان و بلوچستان

شهر / بخش : خاش

تلفن : 054

آدرس : سیستان و بلوچستان - خاش

تخصص های این مرکز


فوق تخصص های این مرکز

پزشکان این مرکز

بازگشت به صفحه قبل